14/10/2017

What I like about Tuusula / Co mám ráda na Tuusula

We have been living here for 4 years. It is about a time to write something about our current place of residence.

Žijeme tady už 4 roky. Je na čase, abych něco napsala o našem momentálním bydlišti.

19/09/2017

Job Hunting in Finland part 2 / Hledání práce ve Finsku část 2

My story of searching for a job continues. Do you wonder how it all ended up?


Pokračování mého příběhu o hledání práce...a jak to dopadlo. 

14/09/2017

Socializing on the street / Navazování kontaktu na ulici

Who did we meet in Jarvenpää. Also - did you know what Finns and deers in forest have in common?


Koho jsme potkali v Jarvenpää a taky trochu o tom, co mají společné Fini se srnami v lese.

10/09/2017

Vuoristorata, Linnanmäki Helsinki

I made it! Overcame my fear and a had a ride at the roller-coaster in Linnanmäki! Woohoo! One point from the bucket list crossed out!

Dokázala jsem to! Svezla jsem se na horské dráze v Linnanmäki! Íííííí! Jeden bod ze seznamu odškrtnut!

07/09/2017

My Finnish Bucket List / Co chci udělat, než opustím Finsko

It is true. Next summer we pack all our stuff and leave this beautiful and complicated country. And becasue I am who I am and this was trully important part of my life, I decided to make it all more fun, and part with Finland in a proper and unforgettable goodbye.

Je to tak. Příští léto sbalíme svých pět švestek a opustíme tuhle krásnou a složitou zemi. A protože to byla velmi důležitá životní etapa, rozhodla jsem se pořádně se s Finskem rozloučit, tak ,abych na něj nikdy nezapomněla.

04/09/2017

Job Hunting in Finland / Jak hledat práci ve Finsku

How to find a job in Finland. I happen to be fourth year with kids at home, but I believe that some of my tips and inspirations can be useful. Let me share with you part of my history :)

Jaké to je hledat si práci ve Finsku. Jsem sice již 4 roky na mateřské, ale myslím, že některé mé tipy se vám ještě budou hodit. Dovolte mi sdílet něco z mé minulosti. :)

28/08/2017

Finnish Etiquette on the street / Finská etika na uliciWhat does it look like on the Finnish street? What to expect and how to get ready for it? Tips, tricks and ideas.

Jak to vypadá na finské ulici? S čím se tam můžete potkat a jak se na to připravit? Tipy, triky, nápady.

27/08/2017

Cafe Ursula Helsinki

I wanted to write about Cafe Ursula many times and never came to it. Well, now you have itSorry if it sounds like an advertisement, but I have a special place in my heart for this cafe... And am quite frankly biased towards it.

O Cafe Ursula v Helsinkách jsem chtěla napsat už dávno. No konečně je to tady. Omlouvám se jestli to bude znít jako propaganda, ale mám k tomuto místo srdeční slabost a jsem vůči němu zaujatá :)